Bestyrelse

Formand
Steen Bach
Vesterled 2, Hvorslev
8860 Ulstrup
22784035
Bordtennis, Klubmodul, Målaktier, Webmaster, Socialmedia , Fodbold - Senior
Næstformand
Niels F. Petersen
Skråvej 7, Hvorslev
8860 Ulstrup
86 46 35 34
40 30 35 34
Sponsoraftaler, Målaktier, Referant
Bestyrelsesmedlem,Kasser
Lise-Lotte Holm Hansen
Bråddenhøjvej 14, Hvorslev
8860 Ulstrup
87 67 55 23
23 63 55 23
Børneattester, digitale, Kasserer, Squarre Dance, Bueskydning
Michelle boye Møller
Kræmmervejen 15
8860 Ulstrup
81275220
Gymnastik og senioridræt, Friskolen og Livstræet
Bestyrelsesmedlem
René Vogt
Vinkelvej 35
8860 Ulstrup
28234891
Gymnastik
Bestyrelsesmedlem
Lasse Rasmussen
Højvejen 12, Vellev
8860 Ulstrup
86 96 48 20
40 70 23 04
Fodbold - ungdom, 2Do, Kampledere
Bestyrelses medlem
Henrik Nielsen
Rødevej 2
8860 ulstrup
28777346
Petanque, Klubhus
Revisor
Jørn Jeppesen
Dejehøjvej 1, Thostrup
8860 Ulstrup
1. suppleant
Anita Rohde
Brådenhøjvej
8860 Ulstrup
30322157
2. suppleant
Flemming Tobberup
Vestergårdsvej 13, Gerning
8850 Bjerringbro
86 68 13 06
Revisor
Mette Larsen
Enslevvej 33, Enslev
8860 Ulstrup
86 46 48 78
41 28 66 01
Revisorsuppleant
Per Kibsgaard
sopienlundparken
8860 Ulstrup
26150800