Generalforsamling støtteforeningen vellev klubhus

Printervenlig version

Generalforsamling blev startet klokken 18.30 den 26/2 2020 i klubhuset af Jeanette Fisker.
Valg af dirigent  Lasse  Valg af referent Gitte  Generalforsamlingen er lovligt varslet.
Formandsberetning:  Jeanette Fisker fremlægger årets formandsberetning:  Klubhuset kunne godt bruge nogle flere frivillig, til at hjælpe.  Klubhuset har holdt åbent 38 gange i det forgange år – Deres egen mobilepay kører og de er glade for det.  Klubhuset arbejder på at optimere det sociale liv omkring klubhuset. Seniorerne griller efter træning – de har pølser i fryserne, og det er en hyggelig ting som de er glade for.  Sommerfestugen gik godt for klubhuset, der var et godt salg.  Klubhuset er altid åben for nye ideer og tiltag som blandt andet vil kunne øge det sociale.  
Godkendelse af regnskab 2019 Lotte fremlægger: 
Klubhuset har haft et overskud på 16.578 kr.  udgifterne fra 2018 er i 2019 minimeret, afdraget til Vellev IF på 10.000 kr. er sat på pause. Strejf af en dråbe arrangementet gav et overskud til Klubhuset på 6213,91 kr. som ikke er forventelig hvert år. 
Regnskabet godkendes uden yderligere kommentar.  Regnskabet er vedlagt.
På valg: Ivan, Marianne, Lone,  Alle ønsker genvalg  Ingen andre forslag – alle tre er genvalgt. 
Suppleanter:  1. Lotte  2. Morten 
Revisorer:  Dorte Johansen samt Jonna Phil – begge ønsker genvalg  Begge er genvalgt.