Veloverstået Generalforsamling

Printervenlig version

Velkomst  Det ordinære møde for Generalforsamling Vellev IF blev startet klokken 19.30 den 26/2 2020 i Klubhuset af Steen Bach.
Valg af dirigent  Knud Erik 
Generalforsamlingens varsel Generalforsamlingen er lovligt varslet den 30/1 2020
Formandsberetning af Steen Bach  Steen roser bestyrelsen i Vellev IF – året har budt på blandt andet klubbens 90-års jubilæum, samt gymnastik afslutning. Opstart af fodbold og Djurssommerlands turen. Der er et fald i ungdomsmedlemmer og det er svært at kører hold med højest 10 deltagere. Der mangler træner til leg og bold – det er generelt svært at finde trænere men Vellev IF hænger fortsat i og søger stadig. Der er taget kontakt til Livstræet da det vil godt at få gang i de unge mens de er helt små, så de vænnes til foreningslivet og sporten. Morten laver et opslag til Livstræet. 
Ord fra udvalgsformændene.  Lasse: Der er fikset bandereklamer – de er rengjorte, Lasse beretter om en robot op kridtningsmaskine som kommunen har indkøbt og man kan låne. Der er indkøbt 2 stk. men deres placeringer er i Hinnerup og Hadsten- dette betyder at det vil tage lang tid, men man kunne evt. få dem til at tegne bannerne perfekt op førstegang. Henrik: Petanque er mere eller mindre lukket- banen er groet til da ingen benytter den. Der er tanker om at forsøge med nye tiltag på den nuværende bane, tankerne går på et stort udendørs skakspil som også vil kunne benyttes af skole og livstræet. Det kræver et nyt underlag.  Michelle/Rene: Gymnastik Der er lige nu 7 deltagere på forældre/barn, 14 deltagere på Rend og hop, 8 deltagere på springholdet. Det er svært at hamle op med Ulstrup da de har gode faciliteter- Året har budt på mange gode sociale aktiviteter – der er afslutning den 29/3 og opstart igen til oktober.  Der kører et godt og velfungerende fitness hold som trænes af Camilla.  Der kommer til at mangle trænere til næste forældre/barn da Line har valgt at stoppe. Gymnastik søger efter en til denne opgave.  Steen: Fodbold – Seniorerne overrasker positivt da de stadig kører på og der stadig kommer ny spillere til. På trods af fraflytninger fra byen vender folk stadig hjem og spiller fodbold.  Regnen giver store udfordringer. Man har i stedet lejet sig ind på kunstbanerne i
Hammel. Ungdomsfodbold U15 pigerne har et rigtig godt samarbejde med Langå – Knus Erik er med herfra og det fungerer rigtig godt. Der er en god træner i Langå. De yngste havde ingen kampe sidste år – dette var et valg man traf da der kun var 2 andre modstandere og det var ikke så motiverende at spille mod de samme hver gang. Morten som er træner for de yngste, får rigtig stor ros og tak fordi han altid står klar. Det nævnes dog også at der skal findes en løsning på kampsituationen da det er vigtigt at de kommer ud og spiller kampe, så vil se hvad DGI kan tilbyde. I vinter har ungdomshold trænet i Ulstrup hallen om fredagen, og Senior spiller om tirsdagen. Badminton: Der er mindre end tidligere som spiller badminton men der er stadig nogle som trofast spiller hver uge. Det er vigtigt at gymnastiksalen bliver benyttet uden for skoletid så Vellev IF tager meget gerne imod ideer.  Lotte: Bueskydning passer sig selv, der er pt 3 medlemmer så aktiviteten er der.  Gitte/Heino: Fristedet kører stadig med fuld gas. Der gennemsnitlig 30/35 medlemmer pr sæson. Sæsonen følger skoleåret. Der er medlemmer som ikke går på skolen. Aldersgruppen er fra 3. klasse og op. Der er forskellige aktiviteter som: Bordtennis, bordfodbold, kreative ting, dans, spil og en masse andet. Det er medlemmerne der bestemmer hvad de ønsker at bruge tiden til. Ønsker man at sidde og hygge med sine venner og kigge telefon er det også ok. Der er altid en tur ud af huset. I år gik turen til masterbowl, hvor Fristedet spiste sammen og derefter bowlede. Der er altid en julehygge aften med æbleskiver og pakkeleg den sidste gang inden jul og en afslutningsaften inden sommerferien. 

Regnskab

Lotte gennemgår regnskabet. Ønsker man at se regnskabet detaljeret kan dette udleveres. 
Regnskabet er godkendt af Revisor Mette Laursen og Jørn Jeppesen. Generalforsamlingen godkender ligeledes regnskabet 2019.
På valg Steen  Niels Lasse  Alle tre ønsker genvalg og der er ikke andre forslag – alle 3 er derved genvalgt til bestyrelsen for Vellev IF.  Suppleanter: Lone og Flemming  Lone modtager ikke genvalg.  Flemming modtager genvalg.  Forslag til Suppleant i stedet for Lone er Metha Hedegaard.  1. suppleant er Metha Hedegaard  2. suppleant er Flemming  Revisorer på valg er Jørn Jeppesen – han modtager genvalg
Der er ikke andre forslag – Jørn Jeppesen er genvalgt. Revisor suppleant er Per Kibsgaard og han modtager genvalg. 
Evt.  Kim tænker ud af boksen og foreslår man måske kunne prøve at arrangerer fiskeri. Steen foreslår Klub lige som Fristedet bare for børn under 3. klasse.  Lotte foreslår mix idræt- hvor man kunne gå til flere forskellige på engang så det ikke er den samme træner hver uge og det ikke er den samme aktivitet hver uge.  Morten spørger om det kan lade sig gøre at få belysning på den nederste bane, men Steen mener ikke at det er en mulighed da det er meget dyrt og banerne skal klassificeres for at få lys på. Kommunen har klassificeret den øverste som træningsbane og derved har den fået belysning.  Gitte synes at det er synd at sommerugen er gledet lidt ud og har hørt at der har været snak om at nytænke sommerfesten, trække foreningerne ind i ugen og gøre den til byens uge – Gitte ved at VAP gerne vil være tovholder på dette. Heino foreslår at man trækker ugen ind på VAP så den ligger centralt i byen.  Gitte tager kontakt til VAP og for indkaldt til et møde, hvor alle foreninger i byen er velkomne til at komme med forslag. 

Mødet blev hævet klokken 20.45 af Steen Bach.  Vellev IF indkalder deres bestyrelse til konstituerende bestyrelsesmøde.  
Referat er sendt af: Gitte Nordborg 
Godkendt af: Steen Bach